Övervakningssystem Stockholm / CCTV

Ni som bor i Stockholm har en fördel, att ni får ert övervakningssystem levererat fortare än resterande delar av landet. Oftast skickar vi övervakningssystemet med bud så fort vi har konfigurerat och testat övervakningssystemet. Vilket oftast sker inom några timmar, beroende på antal ingående ordrar. Ni kan dessutom avhämta ert övervakningssystem efter ö.k. i Bromma några timmar efter order, med förutsättning att vi hinner konfigurerar och testa allt dessförinnan.

Vanligast förekommande övervakningssystemet till försäljning i Stockholm är för närvarande ett större övervakningssystem med 8 kameror och POE.

Vi har bokstavligen sveriges största utbud utav övervakningssystem och vi leverar dessutom fortast utav alla inom Stockholm.

Vår försäljning utav övervakningssystem i Stockholm är populärt just pga den snabba leveransen!

Stockholm är som andra orter i landet hårt utsatt för kriminalitet! Kameraövervakning verkar först och främst förebyggande. Det kan vara t ex. mot vandalism, skadegörelse, stöld, inbrott mm. Men används även för att säkerställa besöksförbud mm.
Med dessa övervakningssystem kan ni enkelt ta ut ut det inspelade materialet ni vill ha ut, för att t ex. använda som bevisbörda eller komplement av olika slag.

Som en notis, använder flera av våra kunder detta även för att få larm om när barnen kommer hem ifrån skolan, eller för att t ex. se hur djuren sköter sig hemma.

Ha i åtanke, den personliga integriteten! Informera besökare utav er fastighet etc. att kameraövervakning sker! Detta kan ni tex. göra genom att sätta upp en skylt vid grinden eller uppfarten som informerar om kameraövervakning pågår. Den ska vara väl synlig, vilket även är förebyggande mot brott!

MER INFORMATION:

Att köpa övervakningssystem

Kameraövervakningslagen (öppnas ny sida till regeringskanslit)

Sammanfattning kameraövervakningslagen