Garanti

1 års garanti
TOMSJO.se åtar sig under garantitiden att svara för varans funktion.

Garantin gäller inte vid:

  • Olyckshändelse
  • Vanvård
  • Överspänning / åska
  • Onormal användning
  • Avseende från skötsel-  och serviceanvisningar

Varor med garantifel repareras. Om reparation anses olönsam kan varan bytas ut mot annan vara med motsvarande funktion eller prestanda. För juridiska personer gäller endast av tillverkaren angiven garanti, se produktens förpackning eller manual för mer information.

3 års reklamationsrätt
Enligt konsumentköplagen är reklamationstiden för en vara 3 år. För att åberopa reklamationsrätten är det du som kund som skall påvisa att felet på varan fanns vid inköpstillfället. Detta skall göras inom skälig tid efter det att du märkt eller borde ha märkt felet.

Ni kan finna mer information inom ämnet på konsumentverkets hemsida

Titta även till våra Villkor & info för övrig information.